Temat przewodni konkursu: Podaruj drugie życie odpadom.

Celem konkursu jest:

 • zgłębianie zasad właściwego postępowania z odpadami, w szczególności zasad recyklingu,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy wobec środowiska naturalnego,
 • zachęcanie do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
 • pobudzanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • mobilizowanie do abstrakcyjnego myślenia jako składowej kreatywności.

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Lewin Brzeski

 • I kategoria – dzieci przedszkolne,
 • II kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej jak prawidłowo segregować odpady.

Wymagania:

 • praca musi zostać opatrzona tytułem (na odwrocie),
 • prace plastyczne powinny być wykonane na papierze wyłącznie w formacie nie większym niż 30 cm x 42 cm (A3),
 • praca płaska bez użycia materiałów sypkich, np. ryż, kasza, brokat,
 • wyklucza się użycie grafiki komputerowej.

Praca plastyczna w technice dowolnej (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka):